Oorsprong van familiewapens

Daar is ‘n hele verskeidenheid van terme wat vir hierdie embleem gebruik word. Woorde soos Family Crest, Coat Of Arms, Armorial Bearings, ens, word in Engels gebruik, in Afrikaans praat mense van Familiewapens, Familieskilde, ens, en in Duits kry ons die woord Wappen. WikiPedia het dalk netso ‘n goeie beskrywing van die oorsprong en gebruik van hierdie embleem as ander bronne, en jy kan gerus daar besoek aflê vir meer inligting.

Ek weet nie tot watter mate ons familie kan aanspraak maak op die gebruik van ‘n familieskild nie, want ek kon nog niemand in ons voorsate opspoor wat dit nodig gehad het om homself op hierdie manier te identifiseer nie. Ek het iewers ‘n bewering raakgeloop dat die lankvergete Suidafrikaanse weeklikse tydskrif ‘Die Brandwag’ in ‘n reeks uitgawes die familiewapens van Suidafrikaanse families bespreek het, en die wapens publiseer het. Ek het wel die tydskrif gelees – het om die waarheid te sê uit hom leer lees – maar kan geen kommentaar oor die bewering lewer dat hulle kunstenaars gebruik het om vir elke Jan Rap en sy maat familiewapens te ontwerp nie.

Bowendien is ‘n wapenskild in elk geval aan ‘n individu gekoppel, nie aan ‘n familie nie, en erf die oudste seun tradisoneel die skild. Ander lede kan wel elemente van die oorspronklike skild gebruik, maar slegs as dit sekere heraldiese veranderings insluit.

Die Hanekom familiewapen

Ek het ‘n wapen vir ons familie baie jare gelede vir die eerste keer in die eetkamer van my Oupa Hansie in Christiana gesien, en weet nie waar dit tans is nie. Die afbeelding hieronder is egter soos ek dit onthou, kleure en al.

 

Sedert ek met hierdie webwerf begin het, het ek al verskeie ander weergawes van mense ontvang. Almal van hulle is baseer op ‘n hoender van een of ander aard, en slegs een het enige heraldiese geloofwaardigheid.


Gebaseer op my kennis van die geskiedenis van Rathlosen het ek ‘n familiewapen ontwerp wat heraldies redelik korrek behoort te wees, en hieronder afgebeeld word. Links bo op die skild is die beerklou van die Graafskap van Hoya aan wie die gebied behoort het, regs bo is die S uit die stadswapen van Sulingen onder wie se administrasie Rathlosen resorteer. Onder is ‘n berkeboom op ‘n veld van goud, om die woude en graanlande om Rathlosen te simboliseer. Die skild is nie registreer nie, en is dus net ‘n mooi prentjie wat deur enigeen wat dit wil doen as ‘n logo gebruik kan word.

Ander familiewapens

Vir die HANCKE familie verskyn daar in die “Genealogisches Handbuch der adeligen Häuser” (Genealogical Manual of noble Houses/Dynasties)’ die volgende inskrywing:

Georg Karl Wenzeslaus Hans von Hancke ( 18.4.1848 – 11.7.1917).

Ek weet tans nie of hy slegs die mees onlangse persoon is nie, maar ‘n mens sou kon aanneem dat daar van sy voorsate was wat kon aanspraak maak op die gebruik van ‘n familiewapen, en ek plaas dus ‘n skakel hier na ‘n afbeelding wat ek op die internet gevind het vir die Hancke Coat of Arms

Familiewapens word aan familiename gekoppel, en omdat daar ander moontlikhede bestaan vir vorms van die van Hanekom, is daar ook ander variante van familiewapens beskibaar. Ek plaas skakels na sommige van hulle hier sonder verdere kommentaar.

Hanekere Coat of Arms
Haneffe Coat of Arms