Wanneer ‘n mens in die onderwerp van stamboeknavorsing begin delf, raak ‘n mens onvermydelik in die geskiedenis van die familie betrokke. Al gou is dit nie net ‘n lys van name en datums nie, maar lewende persone van wie ‘n mens die wel en wee leer ken.

Dan ontdek ‘n mens die persoonlikhede, en al hulle snaaksighede, met staaltjies en ervarings wat kleur gee aan die familie en hulle dinge, met insig in hulle vaardighede en talente. ‘n Mens ontdek dat ons netsoos ander families helde en skurke, skandemakers en beroemdes in die familie het. Ons het ryklik bygedra tot ‘n bevolking van dokters, predikante, ingenieurs, regsgeleerdes, kunstenaars, regs- en linksgesindes, parlementariërs en boere, liberales en verkramptes, en ander van wie ons liewer sou vergeet as ons kon.

En dit het alles begin toe Jürgen Hanekom as ‘n 17 of 18-jarige jongman besluit het om sy vaderhuis te verlaat en sy fortuin elders te soek.

Ek sal in hierdie bladsye probeer om ‘n agtergrond te skep van die plekke, tye en omstandigede waaruit hy gekom het, en die waarin hy homself bevind het by sy aankoms in die Kaap van Goeie Hoop – of die Kaap van Storms, soos dit ook bekend gestaan het.

Soos inligting beskikbaar raak, sal ek ook sy nasate wat hulleself op een of ander wyse in die geskiedenis onderskei het, hier aan die familie bekendstel.

Alle bydraes tot hierdie projek sal waardeer word.